Cenník

Individuálne lekcie

Základná poslušnosť

25€/hod.

Obrany / Mondioring

17€/hod.

Socializácia

15€/hod.

Konzultácia (prob. správanie)

25€/hod.

Balík 10. lekcií (ZP)

220€

Skupinové lekcie

Základná poslušnosť

180€/10 lekcií

Obedience

18€/ lekcia

Rally Obedience

18€/ lekcia

Agility

15€/ lekcia

Socializácia

5€/ lekcia

Handling profi

15€/ lekcia

Hotel

Pripravujeme

Ubytovanie 

--€/deň

Ubytovanie s výcvikom

--€ / deň

Ubytovanie so športovými aktivitami

--€/ deň

Prihlasovanie