CANIS ARENA FUN RUN

Oslava 1. narodenín CANIS arena a neoficiálne funny preteky.

Usporiadateľ: CANIS arena o.z.
Riaditeľ pretekov: Miriam Štvrtecká, predsedníčka združenia

Dátum a čas konania: sobota 6.4.2024, od 11,00hod.

Miesto konania: CANIS arena, Most pri Bratislave GPS: 48.154485, 17.259921

Program:

11,00 hod - registrácia pretekárov a veterinárna kontrola

11,30 hod - otvorenie podujatia, privítanie účastníkov, predstavenie rozhodcov, prezentácia súťažného parkúru a predstavenie špeciálnych funny prvkov k cvikom

12,00 - 16,00 hod – preteky

16,00 hod - ukážky športovej obrany

16,30 hod - vyhodnotenie pretekov, dekorovanie víťazov

16,45 hod - vyhlásenie víťaza špeciálnej ceny "Najkrajšie uško". Táto súťaž bude prebiehať počas celej akcie a hodnotiť ju bude predsedníčka združenia.

17,00 hod – ukončenie

Uvedené časy sú orientačné, upresnené budú podľa počtu prihlásených pretekárov.


Neoficiálne funny preteky zostavené z nenáročných prvkov základnej poslušnosti, obedience, rally obedience a agility určené pre súťažné dvojice psovod + pes.

Kto sa môže zúčastniť:

Pretekov sa môžu zúčastniť psy a suky rôznych plemien, ako aj psy bez preukazu pôvodu, ktoré najmenej 1 deň pred akciou dosiahli vek minimálne 6 mesiacov.

Spodná veková hranica pre psovodov je 7 rokov, horná je neobmedzená.

Súťažné kategórie:

I. deti od 7 do 14 rokov
II. dospelí a mládež od 15 rokov

Štartovné:

I. kat. 5,00 EUR

II. kat. 10,00 EUR

Platba vopred bankovým prevodom najneskôr do dňa uzávierky prihlášok.

Prihláška je platná po uhradení štartovného poplatku.

V cene štartovného je pre súťažiaceho zahrnuté občerstvenie (nealkoholický nápoj a teplé jedlo). Sprievodné osoby si budú môcť občerstvenie zakúpiť.

Pokyny k platbe: Banka: ČSOB

IBAN: SK38 7500 0000 0040 3287 6988

Poznámka pre príjemcu: "meno a priezvisko psovoda, CANIS ARENA FUN RUN"

Uzávierka prihlášok: 1.4.2024

Počet súťažiacich je limitovaný počtom 10 pre I. súťažnú kategóriu a počtom 30 pre II. súťažnú kategóriu. Prihlasovanie na mieste nebude možné.

Rozhodcovia:
Časť - Základná poslušnosť:                  Magdaléna Dubecová
Časť – Obedience a Rally obedience:   Ingrid Tamášiová
Časť - Agility:                                             Lucia Aboulamine
Celkový dojem, vzájomná spolupráca: Miriam Štvrtecká


PRIHLASOVANIE

Potrebná výbava:

Hladký alebo retiazkový obojok (zapnutý na pevno, nie na sťahovanie), pevná 1,0-1,5m vôdzka, miska a voda pre psa. Pri nástupe na agility parkúr sa obojok skladá. Pes beží bez pripútania.

Veterinárne predpisy:

Pri registrácii psa na preteky je psovod povinný predložiť veterinárny preukaz, resp. PET-PASSPORT, v ktorom je potvrdené, že pes bol zaočkovaný proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnému zápalu pečene najmenej tri týždne a najviac jeden rok pred konaním akcie.

Všeobecné ustanovenia:

Na preteky môžu byť prihlásené psy a suky, ktoré najmenej 1 deň pred akciou dosiahli vek minimálne 6 mesiacov.
Pretekov sa môžu zúčastniť psy rôznych plemien, ako aj psy bez preukazu pôvodu.
Psa na pretekoch môže viesť len psovod, ktorý je schopný psa zvládnuť aj za mimoriadnych okolností. Ak sa v priebehu pretekov prejavia prejavy nezvládnutia psa samotného, rozhodca je oprávnený psovoda a psa vylúčiť.
Hárajúce a kojacie sučky sa pretekov zúčastniť nemôžu.
Účasť agresívnych a neovládateľných psov je neprípustná.
Psovod zodpovedá za všetky škody, ktoré pes spôsobí na majetku, či zdraví osôb.
Donucovacie výcvikové pomôcky (ostnatý, či iný korekčný obojok) sú zakázané.
Týranie a neprimerané trestanie psov je zakázané a bude penalizované okamžitou diskvalifikáciou.
Voľný pohyb psov počas priebehu pretekov nie je povolený. Na vyznačenej súťažnej ploche sa môže nachádzať vždy iba súťažná dvojica (pes + psovod), rozhodca a organizačný tím.
Venčenie psov je povolené iba mimo výcvikového areálu, pozbieranie exkrementov po svojom psovi sa považuje za samozrejmosť.

ĎAKUJEME SPONZOROM: