Centrum je zatiaľ v štádiu pokročilej prípravy. Veľa práce je ešte pred nami. Zároveň však môžeme povedať - už aj za nami.


Individuálne lekcie

Reflektujeme na vaše požiadavky. Vieme vám pomôcť s nasledovným:

Základná poslušnosť

Príprava na skúšky

Socializácia

Problémové správanie

Mondioring

Termíny: Po dohode

Handling profi

Pod vedením jednej z najskúsenejších handleriek a aktívnej rozhodkyne. Kurz zameraný na predvedenia psa vo výstavnom kruhu.

Socializácia

Prebieha ako kontrolovaný kontakt.

Odvíja sa sa z druhej časti BH - VT skúšky so spojením rôznych modelových situácií a postupným privykaním na rušivé podnety.

Socializácia v našom ponímaní NEMÁ nič spoločné s púšťaním psíkov na voľno a pobehovaním bez dohľadu. Socializácia v našom ponímaní je postavená na hravom a citlivom privykaní si na okolité ruchy.

Skupinové lekcie

Sú rozdelené na základe predchádzajúcich skúseností.

Tréningy spúšťame 2.4.2023.

Skupina sa otvorí pri počte 5. záujemcov, max. počet účastníkov je 10.

Do prebiehajúceho kurzu nie je možné nastúpiť z dôvodu zachovania úrovne a napredovania vo výcviku. Na začiatku prebehne individuálna konzultácia s každým záujemcom.

Obedience a Rally Obedience

Kurzy Obedience a Rally Obedience začíname:
3.apríla 2023 od 17:00 - 19:00 hod. ukážkovou hodinou OBEDIENCE
5.apríla od 17:00 - 19:00 ukážkovou hodinou Rally OBEDIENCE.
Na oboch hodinách budú predstavené jednotlivé športy pre tých, ktorí nevedia o aké športy ide, alebo sa nevedia rozhodnúť, akému z týchto športov by sa chceli v budúcnosti venovať, resp. nie sú si celkom istí, či chcú absolvovať kurz v skupine začiatočníkov, alebo mierne pokročilých.
Avšak podmienkou zaradenia do kurzu, či už začiatočníkov alebo mierne pokročilých, je zvládnutie ovládateľnosti psa najmenej v základnej poslušnosti, tzn. pes je ovládateľný v základných poveloch (sadni, ľahni..) a je spoľahlivo privolateľný.
Pre tých, čo sa už s týmito športami stretli, vedia podstatu a metodiku cvikov, alebo aktívne trénujú, budú si môcť - pod dohľadom trénera a organizovane vyskúšať jednotlivé stanoviská s pomôckami, resp. parkúr. Perspektívne pre nich bude určený kurz pre pokročilých.
Obe ukážkové hodiny zdarma budú priestorom určeným aj na vaše súvisiace otázky a naše uspokojivé odpovede. Tešíme sa na každého z vás.

Prihlasovanie