O stupeň vyššie

02.11.2023

Pokročilý výcvik psov je dôležitý aj z pohľadu dosiahnutia športového úspechu. Mať prehľad o rôznych metódach výcviku a možnostiach pracovného využitia psov rozhoduje o smerovaní a metodike. Pokročilý výcvik zahŕňa širokú škálu možností, od služobného výcviku po športové disciplíny. Pre služobný výcvik je dôležité dosiahnutie vysokej úrovne poslušnosti. V populárnom prevedení je simulovaný a pretavený do športovej kynológie. Vyžaduje dôsledné dodržiavanie pravidiel a správnych postupov. Je potrebné, aby majiteľ psa pochopil, ako pes reaguje na rôzne podnety. Výcvik psov pre pokročilých zahŕňa prácu s inými psami a ľuďmi, aby sa získala potrebná úroveň poslušnosti aplikovaná v športových disciplínach. Napríklad agility, stopovanie alebo frisbee sú športy, v ktorých majú psy výnimočnú úlohu. Aby boli psy schopné vykonávať tieto disciplíny, je potrebný systematický tréning, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Výcvik psov pre pokročilých sa neustále vyvíja. Majitelia psov by mali vždy hľadať nové spôsoby, ako vylepšiť svoje zručnosti a neustále sa vzdelávať. To znamená, že majitelia psov by mali byť otvorení novým možnostiam a metódam, aby bol výcvik úspešný. Výcvik psov pre pokročilých je náročný. Vyžaduje trpezlivosť, presnosť a aj sebaobetovanie. Majitelia psov by sa mali snažiť vytvoriť silné vzťahy so svojimi psami a byť vytrvalí v dosahovaní požadovaného výsledku.

Pokročilý výcvik je apriori - spolupráca.