Socializácia

02.11.2023

Socializácia psa je nevyhnutnou súčasťou jeho zdravého psychického vývoja. Socializácia psa je proces, ktorým sa pes zoznamuje so svojim prostredím a naučí sa reagovať na podnety okolia. Táto schopnosť je dôležitá pre to, aby sa pes "zmestil" do svojho domáceho prostredia a dokázal bezpečne a produktívne komunikovať s ľuďmi a inými psami. Dobrá socializácia psa je základom pre jeho budúcu schopnosť komunikovať a spolupracovať s ostatnými psami a ľuďmi. Narušený vývoj psychiky u psa môže mať za následok problémy s agresiou, úzkosťou a nekontrolovaným správaním. Tieto problémy môžu viesť k tomu, že pes bude mať problémy s prispôsobením sa svojmu prostrediu a bude mať ťažkosti pri komunikácii s ľuďmi a ostatnými psami. Správna socializácia psa by mala začať skôr, ako sa pes naučí hrať s ostatnými psami a ľuďmi. Napríklad, majiteľ by mal tráviť čas so psom, aby sa už v mladosti naučil poslúchať a zvykať si na prítomnosť človeka. Mal by sa tiež učiť, ako reagovať na podnety zvonenia, rozprávania a iných hlukov.

Je tu veľká pravdepodobnsť, že ak sa pes naučí tento proces správne, stane sa menej úzkostným alebo agresívnym voči ľuďom a ostatným psom. Ďalším dôležitým krokom je naučiť psa, ako správne reagovať na podnety od ľudí a ostatných psíkov. Majiteľ by mal svojmu psovi ukázať, že kontakt s ľuďmi a ostatnými psami je pre neho príjemným zážitkom.